گزیده اخبار :

1 2 3 4 5 6 7

لیست کلی پروژه های تحقیقاتی صورت گرفته توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری از سال 1370

پژوهش های صورت گرفته توسط سازمان

پژوهش های صورت گرفته توسط سازمان

فعاليت بيش از پنج هزار بازرگان، توليد کننده و تاجر ايراني در عراق

فعاليت بيش از پنج هزار بازرگان، توليد کننده و تاجر ايراني در عراق

به سبب شرایط خاص عراق، برخی از محدودیت های واردات کالا به این کشور در بخش صنایع غذایی و دارویی حذف شده که این وضعیت شرایط را برای معرفی و حضور فعال تر تجار کشورمان در عراق فراهم کرده است

 

نظر سنجی

عملکرد سازمان در چند ماه اخیر را چگونه ارزیابی میکنید؟
پرتال پورتال سازمانی بایگانی اسناد پورتال جامعه مجازی پورتال شبکه اجتماعی