city
   
 
  • اداره منابع انسانی و پشتیبانی

   اداره منابع انسانی و پشتیبانی

   رئیس اداره منابع انسانی و پشتیبانی

   اکبر مرادپور

   تماس

    تلفن

   32222194 038

   پست الکترونیکی

    

   شرح وظایف

   اجرای قوانین و مقررات و آیین نامه های اداری و استخدامی و دستورالعمل های صادره از وزارت متبوع

   پیش بینی احتیاجات سازمان در زمینه وسایل و ملزومات اداری و برآورد هزینه های ضروری جهت انجام امور مربوط

   ایجاد هماهنگی در امور وظایف کارکنان مربوط به منظور حسن جریان امور و تقسیم کار بین آنها

   انجام فعالیتهای مربوط به زیباسازی فضاهای سازمان و ایجاد ونگهداری فضای سبز

مجموع بازدیدها : 2,997,894
تعداد بازدید امروز : 377
آخرین به روزرسانی : 12:57  1398/01/28