X
شنبه, ۲۵ مرداد ۱۳۹۳ ۱۱:۲۲ ۲۷۵۶
چچ

اداره آموزش، پژوهش و فناوری

false

رئیس اداره آموزش، پژوهش و فناوری

جهانبخش مرادی

تماس

تلفن

038-32223100 - 210

پست الکترونیکی

شرح وظایف

نیازسنجی ،برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی جهت صنعتگران ،معدنکاران، تجار و بازرگانان

صدور مجوز تحقیق و توسعه R&D

شناسایی طرحهای پژوهشی اولویت دار سازمان

فراهم نمودن ارتباط صنعت با دانشگاه

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
آخرین مطالب اداره آموزش، پژوهش و فناوری
پربازدیدترین مطالب اداره آموزش، پژوهش و فناوری