X
شنبه, ۲۵ مرداد ۱۳۹۳ ۱۱:۲۳ ۱۵۵۴
چچ
معاونت امور بازرگانی و توسعه تجارت

معاونت امور بازرگانی و توسعه تجارت

AR-SA

حسن شمسی پور دهکردی

خلاصه سوابق فعالیت کاری

دارای مدرک کارشناسی  اقنصاد بازرگانی اصفهان  با معدل 18

دانشجوی کارشناسی ارشد  برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی ، دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان

استخدام در اداره بازرگانی وقت از تاریخ 1/9/1380 با پست کارشناس بازرگانی داخلیعناوین احکام و ابلاغها ( سوابق تجربی و کاری )

ردیف

تاریخ

شرح حکم و  ابلاغ

1

      1/1/92

رئیس اداره صنعت ،‌معدن و تجارت شهرستان بروجن

2

26 /12/92

رئیس کمیته نظارت و ارزیابی ستاد هماهنگی خدمات سفر شهرستان بروجن

3

17/2/1391

عضو کار گروه تخصصی آشنای 

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
پربازدیدترین مطالب معاونت امور بازرگانی و توسعه تجارت