X
شنبه, ۲۵ مرداد ۱۳۹۳ ۱۱:۲۳ ۱۷۹۶
چچ
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت

جهانبخش مرادی

شماره تماس:32223100

تلفن داخلی : 300

Email: chbimtgov@gmail.com

شرح وظایف :

- فراهم نمودن امکانات لازم جهت بهبود نظام بازرگانی استان در چارچوب سیاستهای وزارتخانه با هماهنگی واحدهای ذیربط

- مطالعه و بررسی الگوهای مصرف در سطح استان به منظور تهیه و تنظیم برنامه‌های توزیع و ارایه پیشنهادهای لازم در این زمینه

- حمایت از تولیدات داخلی از طریق تعیین ،تعدیل وکنترل قیمت انواع محصولات تولیدی

- حمایت از مصرف کنندگان در قبال نوسانات قیمت های داخلی وخارجی وکنترل مستمر قیمتها

-ارائه پیشنهادهای لازم به منظور جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی بدون جواز استان به استناد قانون نظام صنفی و مصوبات هیات عالی نظارت

-برنامه ریزی و انجام حمایت های لازم از اصناف تولیدی و خدماتی استان در جهت ارتقاء سطح تکنولوژی و انتقال فن آوری در این بخش

-برنامه ریزی واجرای دوره های آموزش حوزه تجارت خارجی
-حمایت و کمک به ایجاد و توسعه وتکمیل پایانه های صادراتی استان
-حمایت از ایجاد شرکتهای مدیریت صادرات در استان
-برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه نمایشگاههای تخصصی کالا و خدمات در استان
-پیگیری وهماهنگی برگزاری جلسات کارگروه توسعه صادرات استان

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 2.1665925979614
Query time: 1.4783566792806