X
شنبه, ۲۸ آذر ۱۳۹۴ ۱۳:۲۱ ۶۵۴
چچ

بررسی فلزات سنگین موجود در انواع نان های مورد مصرف مردم شهرکرد و مقایسه مقادیر بدست آمده با استانداردهای جهانی

با در نظر گرفتن مقدارمصرف سرانه ی نان در سبد غذائی هر فرد ایرانی وامکان وجود آلودگی نان تولیدی نانوائی های شهرکرد بر آن شدیم که احتمال وجود تعدادی از فلزات سنگین و سمی را در نان تولید شده ی نانوائی های شهرکرد بررسی نمائیم.

در این پژوهش 22 فلز سنگین در نان ( آرسنیک ، آلومینیوم ، آنتیموان ، آهن ، باریم ، بریلیوم ، بور ، جیوه ، روی ، سرب ، سلنیوم ، قلع ، کادمیوم ، کبالت ، کروم ، لیتیوم ، مس ، منگنز ، مولیبدن ، نقره ، نیکل و وانادیوم ) مورد مطالعه قرار گرفته است.نمونه های نان از نانوائی های شهرکرد جمع آوری گردید و در شرایط یکسان از نظر زمانی ، مکانی ، نور  و درجه حرارت کاملا خشک و بطور جداگانه آسیاب گردید و بعد از تعیین وزن جهت آزمایش مورد استفاده قرار گرفت.در این تحقیق برای اندازه گیری میزان فلزات سنگین از دستگاه ICP-OES مدل Varian Vista MPX دانشگاه علوم پزشکی تهران استفاده شد. در میان این عناصر سنگین موجود در نان ، آهن بیشترین میانگین را دارا است یعنی میزان آهن موجود در نان نسبت به عناصر دیگر بیشترین مقدار است .بعد از آهن ، میانگین روی موجود در نان نسبت به عناصردیگر بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است.بقیه  عناصر به ترتیب میزان میانگین آنها بیشترین سهم یا کمترین سهم از عناصر را به خود اختصاص داده است که به ترتیب بیشترین میانگین به کمترین میانگین از لحاظ میزان مقدار در نان عبارتند از : منگنز ، آلومینیوم ، مس ، بور ، باریم ، سرب ، نقره ، قلع ، نیکل ، کبالت ، مولیبدن ، آرسنیک ، سلنیوم ، کادمیوم ، آنتیموان ، جیوه ، لیتیوم ، کروم ، وانادیوم وبریلیوم .

 

با این وجود نتایج فلزات سنگین بررسی شده در حد استاندارد می باشد ولی غلظت فلز سرب در نمونه های نان بالاتر از حد مجاز می باشد که این بالا بودن سطوح سرب تهدید بزرگی برای سلامتی است و سطوح فلزات مس و روی کمتر از حد استاندارد در نان می باشد.

آنالیز آماری داده های این مطالعه در مقایسه با مطالعات مشابه در دنیا نشان می دهد که میزان فلزات سنگین در نان شهرکرد (P 0 05) معنادار مشاهده شده است.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 4.3546113967896
Query time: 3.3806134859721